Česká kadeřavá

Historie a původ plemene

Česká kadeřavá kočka je vlastně perská kočka, u níž byl jeden z genů ovlivňující kvalitu srsti pozměněn a je ve vztahu k původnímu genu recesivní. Pro tyto geny je charakteristické, že jsou-li zděděny potomkem pouze od jednoho z rodičů, nijak se neprojeví - jsou skrytě neseny a stejně skrytě předávány padesáti procentům potomstva po libovolný počet generací. Projeví se, až když jsou zděděny od obou rodičů. Kadeřavost se objevila spontánně ve verzích perských koček určitých chovných linií a chovatelsky byla podchycena v roce 1980. Byl vypracovaný plán pro chov, podle něhož se postupovalo při chovu koček tak, aby se znak ustálil. Testovací křížení, které bylo vyzkoušeno v roce 1994, prokázalo, že gen pro zvlnění srsti (rexovitost) u BRX není totožný s genem známým již několik let u plemen rexů krátkosrstých, neboť koťata narozená spojením BRX a CRX měla srst rovnou. První jedinci BRX plemene z chovatelské stanice v Liberci se narodily 10.5.1981 ve vrhu bílé kočky Arabely Colorado Mansfeld s modrým perským kocourem Luisem Belle Chat. Jejich potomci Adonis a Apolonia se od svých pěti bílých a modrých sourozenců lišili o něco kratší a vlnitější srstí, což chovatele velmi překvapilo i zaskočilo. A tak kočička Apolonia absolvovala své první výstavy jako Modrý Rex, dosud neuznané krátkosrsté plemeno. Pak ji přeřadili do neuznaných dlouhosrstých plemen. Na liberecku proto vznikla pod vedením doc. MVDr. Vařaječka skupina chovatelů, kteří se snažili, aby bylo brzo uznáno toto české plemeno koček. Nastávaly problémy, a tak chovatelů spíše ubývalo. Ale nečekaně a zpravidla i nechtěně se z nejrůznějších spojení kudrnatá koťata rodila dál. Dne 28. 2. 1989 se narodil kudrnatý kocour Qin ex Oriente, který dodnes působí ve své rodné chovné stanici. Tento kocour kryl celou řadu koček a je dnes otcem osmi potomků a dědem nejméně sedmi vnuků a pravnuků.


Popis a vzhled

Česká kadeřavá kočka má srst o něco kratší než kočka perská. Kadeřavost se nejvíce projevuje tam, kde je kratší srst tzn. na nohách, kde mnohdy vypadá jako perzián. Srst na zbytku těla tvoří nepravidelné kadeře. Srst kadeřavých se lehce rozčesává a velmi dobře se udržuje.Kadeřavé kočky se vyskytují ve stejných barvách jako perské kočky a mají s nimi také stejný typ.Povahově jsou kadeřavky moc milé, klidné, velmi mazlivé a dovedou hodně nahlas vrnět.


Standard plemene česká kadeřavá kočka

Od roku 1992 mají BRX vlastní plemennou knihu a od roku 1994 i svůj plemenný standard, byť zatím provizorní. Na generálním zasedání FIFé v roce 1994 bylo předvedeno toto plemeno a předána obsáhlá dokumentace. I když nedošlo k mezinárodnímu uznání tohoto plemene Bohemia Rex, jsou již na výstavách samostatně posuzováni právě pod tímto názvem, který byl FIFé schválen.Od roku 2000 platí metodický list stanovující zpřesněná závazná pravidla pro odchovy Českých kadeřavých koček. Každé páření kadeřavých koček mezi sebou a páření koček nesoucích vlohu pro kadeřavost mezi sebou a páření kombinující oba typy, je součástí chovného experimentu a musí probíhat podle pravidel řízené plemenitby a s předchozím souhlasem poradce chovu. Se souhlasem poradce chovu je také možná plemenitba perských s kadeřavými.Určitě se tu a tam narodí nějaký kadeřavec, ale chovatelé ho nepoznají a nepřiznají. Je to velká škoda a bylo by dobře, kdyby každý komu se náhodně narodí mezi perskými malý kudrnáček, zavolal na plemennou knihu a poradil se, co udělat.Chov je na dobré cestě, chce to ale větší základnu nadšenců a jejich dobrou spolupráci.


Zajímavost

Pokud se kadeřavé kočky páří s kočkami s rovnou srstí, a to se děje velmi často, vznikají jedinci typu variant, nesoucí vlohu pro kadeřavost. Ty pak lze dále použít pro chov kadeřavých koček, podobně jako je tomu u jiných plemen, u nichž se jedinci variant vyskytují. U kadeřavých mají zvlášť velký význam,protože u samic-koček BRX je velmi zhoršená plodnost. Samci BRX jsou ale plodní normálně. Také PER rodiče s genem a PER potomci kadeřavého kocoura problém s plodností nemají. To hovoří pro křížení BRX s PER,pro získání PER variant, aby se v budoucnu vůbec nějaké kadeřavé kočky mohly narodit.