Antikoncepce u koček – ano či ne?

Kočky jsou extrémně plodná zvířata. Počítejme, že průměrná kočka bez omezení plodnosti je schopna porodit za rok ve třech vrzích po čtyřech až šesti koťatech. Statisticky polovina z těchto koťat budou zase samice, které jsou schopny již od devátého měsíce mít potomky. Ve druhém roce tak od původně jedné kočky už budeme mít 100 koťat. A od nich bude ve třetím roce již skoro 800 přímých potomků! Je jasné, že tuto populační explozi je nutné zásadně omezovat. Zabíjení zdravých, živě narozených koťat je nehumánní a naštěstí také nezákonné. Zbývají dvě možnosti - zamezení páření (například budeme-li kočku striktně držet doma bez možnosti kontaktu s jinými zvířaty), nebo omezení plodnosti. V následujícím článku bude řeč o druhé variantě.

Hned v úvodu je nutno předeslat, že hormonální antikoncepce pro kočky není ideální a už vůbec ne dlouhodobě možné řešení pro předcházení říji. Kočky jsou velice citlivé na zásahy do metabolismu. Steroidní hormony, které se k antikoncepčním účelům používají, bohužel negativně ovlivňují hned několik důležitých metabolických procesů. Mezi nežádoucí účinky patří hnisavé záněty dělohy, nádorová onemocnění mléčné žlázy a dělohy, obezita často spojená se závažnou metabolickou poruchou vstřebávání cukrů - diabetem a poruchy funkce ledvin. Již po jediné injekci může dojít k poškození zdraví zvířete, proto většina veterinářů hormonální antikoncepci nedoporučuje.

V současnosti se k zamezení říji používají injekce progestinů, například preparát Covinan obsahující účinnou látku proligeston. Aplikuje se v klidovém období pohlavního života kočky, většinou první injekci veterinář podává od listopadu do konce ledna. Protože kočka patří mezi polyestrická zvířata, což znamená, že od jara do podzimu může mít říji prakticky kdykoliv, je v ostatním období nevhodné zasahovat do její hormonální rovnováhy. Hrozí nebezpečí, že by byl preparát podán již březí kočce, což by mohlo znamenat vážné komplikace pro průběh březosti a porod.

Covinan se podává většinou ve schématu čtyř dávek, kdy po první injekci následuje druhá po třech měsících, třetí po čtyřech a čtvrtá po pěti měsících. Poté se doporučuje nechat proběhnout říji, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení organismu. Někteří veterináři doporučují po aplikaci první dávky provést kastraci, pokud se nejedná o chovnou kočku, nebo kastrovat rovnou, bez zatěžování zvířete hormony.

Alternativou injekčnímu podání jsou pilulky obsahující steroidy. Z dostupných preparátů v Česku je to Pillcan (účinná látka megestrol acetát), který je ale původně určen pro psy a u koček může být obtížné určit dávkování. Zahraniční preparáty se stejnou účinnou látkou, určené pro kočky (Felipil, Megecat), nejsou v Česku schválené a tudíž ani dostupné. Někteří veterináři předepisují i humánní preparáty s antiestrogenní aktivitou (Androcur, Provera, Tamoxifen), u kterých je však také velmi obtížné určit, v jakých dávkách je zvířeti podávat, protože jedna tabletka obsahuje několikanásobek pro kočku bezpečné jednorázové dávky. Výhodou tabletek je, že jsou šetrnější a nežádoucí účinky jsou po nich méně časté. Mohou být také podány na začátku říje a tím ji zastavit.

U některých uchovněných koček se někdy opravdu nelze podání antikoncepce vyhnout, extrémně krátké intervaly mezi jednotlivými obdobími říje zvířatům také neprospívají a pokud chce chovatel s krytím z nějakého rozumného důvodu počkat, v tomto případě může být podání antikoncepce menším zlem, než nekončící mrouskání. Ovšem vždy je potřebné pečlivě zvolit preparát a dávkování po poradě s veterinářem. Zvlášť u mladých zvířat, která ještě nerodila, mohou nastat problémy s obnovením říje. Nikdy se nedoporučuje podávat hormonální antikoncepci před nástupem první říje, mohlo by dojít k nevratným poškozením pohlavních orgánů ještě před ukončením jejich vývoje.

Pro kočku, od které neočekáváme potomky, je daleko nejšetrnější metodou omezení plodnosti kastrace. Včasná kastrace dokonce snižuje riziko vzniku zhoubných nádorů mléčné žlázy v pozdním věku zvířete. Proto by se nemělo se zákrokem otálet a provést by se měl ihned po dosažení pohlavní dospělosti kočky.